Ine Harrang:A Room Of My Own

7/1 — 31/1/2010
35-harrangA5.pdf

A Room of My Own je instalace složená ze dvou souvisejících částí, v kterých se kumuluje velké množství drobných předmětů umístěných ve skleněných kontejnerech – vitrínách nebo laboratorních lahvičkách. Ine Harrang dovnitř umístila předměty, které jsou součástí její rozsáhlé sbírky. V části nazvané Perception of Time jsou staré perleťové knoflíky a ručně vyráběná užitá galanterie. V další místnosti je vystavena sbírka, která vznikala 12 měsíců – 365 nalezených předmětů, zdánlivě nicotných smítek, které představují jakýsi vizuální deník nebo kalendář věnovaný uplynulému roku 2009. Tato část je nazvána Expiriencing Time.

Sbírka je vždy kompozicí přírodních nebo člověkem vyrobených předmětů, které jsou jednou provždy vytrženy z přirozeného koloběhu a jsou uloženy na odděleném, speciálně upraveném místě, kde jsou přeměty přístupné majiteli sbírky, popřípadě i širší veřejnosti. Vytváří umělec sbírku podobně jako sběratel a co vlastně umělec sbírá?

Ine Harrang komponuje instalaci v tomto duchu, jelikož jí zajímá, co samotné předměty reprezentují. Objekty z její sbírky byly většinou součástí kultury nebo historie, která už pominula. Předměty, které jsou už nepotřebné, jsou charakteristické pouze tím, že jsou jakousi viditelnou částí celku, který nám je skrytý. Stopy vizuální paměti vedou k okraji neznámého prostoru, do kterého už nelze vstoupit. Ine Harrang tento neviditelný prostor poodkrývá skrze osobní historii. Pomocí jednoduché strategie. Podle jejích slov spočívá její snaha jen v pozorování a nacházení předmětů, které jsou jen cáry hmoty vyjadřující význam toho, jak se jako bytost projevuji v čase a jak mu rozumím.

Michal Pěchouček