Galerie 35M2 byla založena Michalem Pěchoučkem a Petrou Steinerovou v roce 2006 s cílem vystavovat tvorbu čerstvých absolventů*tek a studentů*tek vysokých uměleckých škol. V současnosti se galerie zaměřuje na prezentaci současného vizuálního umění v nejširším kontextu mezioborových aktivit. To praktikuje skrze principy citlivého a intuitivního kurátorství. Její dramaturgie se odvíjí od současného socio-politického a umělecko-společenského diskurzu, a to v případech klimatické krize a globální ekonomiky, jako i dalších problémů, které na jedince i společnost dopadají. Úkolem galerie je utvářet bezpečný prostor, kde se reflektují současné otázky skrze diverzitu progresivních myšlenek, doprovodných programů a umění celostně.

Kurátorský tým galerie tvoří Tea Záchová a Anežka Januschka Kořínková.

Vstup do galerie je zdarma.

galerie 35m2 na Artyčoku

Tým

Tereza Záchová
e-mail

Anežka Januschka Kořínková
e-mail

Karin Akai
e-mail

Spřízněné galerie

A. M. 180
Nau gallery
INI project
Hunt Kastner
City Surfer Office
Světova 1