připravujeme

Jan Turner – Péče o pahýl

22/3/2019 – 19/4/2019
vernisáž 21/3/2019 19h
Naše vědomé jednání je jen kapkou na hladině oceánu nevědomých procesů, které nekontrolujeme, neznáme, bojíme se jich a mylně si je vykládáme. Nervová struktura a fungování našeho mozku vytvářejí neposedný typ lidského vědomí, který je univerzální a všem lidem společný. Něco docela jiného už je specifický, individuální obsah myslí jednotlivců – jejich myšlenky, vzpomínky a představy… jejich kreativita a způsob jakým se projevuje. Tvůrčí schopnosti jsou obecně vzato známkou ochoty překračovat hranice a porušovat pravidla. U Jana Turnera (*1971) se tato ochota vyznačuje až nebetyčnou dávkou optimismu, se kterým se ve své aktuální výstavě pouští do křížku s konstantami jako jsou šipka času, zákony logiky či pravděpodobnosti. Ve svých překvapivých a originálních uměleckých výstupech se Turner nepokouší o nic menšího, než změnit celý náš vesmír k lepšímu. Jako instrument pro tento nelehký úkol si – zcela vědomě – vybral klacík, resp. kousky trouchnivějícího dřeva.
 
Kurátor Pavel Švec
v 19 30 h se odehraje hudební koncert kapely Růžoví Pěstouni

více Jana Turnera