Pamela Kuťáková – v utajení

15/8/2020 – 27/9/2020

vernisáž 14/8/2020 19h fb event

Pamela Kuťáková pracuje s médiem současné fotografie a její post-konceptuální uvažování silně rezonuje s ateliérem Anny Daučíkové, který autorka absolvovala na Akademii výtvarných umění v Praze. Hledání souřadnic-vztahů vyjadřuje za pomocí subjektivního obsahu, vždy vědomě pracuje s nevyřčeným příběhem, událostí či situací. Pozorovaný objekt je zpravidla ve svém přirozeném prostředí, aniž by očekával, že se stává
spolupachatelem na dané práci. Její intimnost hledáčku, tak popisuje každodenní citlivý pohled běžného prostředí, ať již je aktérem sám člověk nebo třeba deka. Existenciální tíha se však propisuje do zdánlivě banálních témat. Skrytá ironií je tak kritikou současného světa.
V galerii 35M2 představuje tak svojí „skromnou“ hru, která se stává intimní výpovědí o obecně platných událostech. Jak už sám název napovídá, stupeň utajení se váže ke klasifikaci skrývané informace, kterou v důsledku závažnosti nejsme schopni říct. Zároveň se
problém objevuje na jiné úrovni, než se sama skrytá sémantická zpráva nachází.

kurátorka Tereza Záchová