připravujeme

Nik Timková – From Dead to Worse

Z feministických knih a popkultury víme, že čarodějnictví je mystickým a tělesným, je rebelstvím proti řádu, před racionalitu klade emocionalitu, proti důkazům víru. Principem čarodějnictví je uzmout podstatu a ovládnout předměty, i když nejsou v naší blízkosti. Stěžejní roli zde hraje imaginace. Představujeme si předměty, jejichž vzdálenost mizí používáním formulek a rituálů a přibližujeme se k nim tak, že překračujeme od rozumu k emocím, od definování k prožívání.

14/12/2018 – 4/1/2019

zahájení výstavy proběhne 13/12/2018 od 19 hodin

ve stejné době proběhne vernisáž výstavy v City Surfer Office

kurátor František Fekete

fb event

web autorky

instagram autorky