Dana Mokrošová & Kateřina Černá: Po ránu ano

9/12/2010 — 2/1/2011
35-mokrosova-cernaA5.pdf

Obě autorky spojuje přátelství, studium na stejné škole, jsou obě v diplomním ročníku a delší dobu se věnují možnostem klasického závěsného média. Obě zajímá civilistní poloha v umění, každodennost, proměna okolního světa v umělecké dílo a pop art jakožto nejzajímavější etapa v dějinách malířství. Autorkám se vzájemně prolínají i jejich náměty, které zpracovávají různou formou, jejímž základem je ale u obou zvládnutá technologie. V případě Kateřiny Černé jde o experimenty s grafickým postupem barevného linorytu – v Čechách populárním, i když poslední dobou trochu pozapomentým médiem. Dana Mokrošová vytváří obrazy náročnou technikou sublimačního tisku, pomocí kterého se vyrábějí například hokejistické dresy (na textilii tepelně fixovaný pigment z vystřihovaných papírových šablon).

Výstava, kterou připravily pro galerii 35M2 má trochu smyslný a rozhodně dvojsmyslný název. Každý nechť si sám dosadí, co znamená tato výzva nebo jak začít den tím nejlepším. Po ránu se skutečnost mění nebo se prolíná ještě se sněním. Toto prolínání je přítomno v obrazech. Obyčejné věci a události se proměňují v dekorativní, výtvarně stylizované a schematizované, skoro abstraktní obrazy, kde zobrazované předměty dostávají svůj vyšší status. Pomocí jednoduchých prostředků se rozšiřuje naše chápání reality, odvislé od důvěrné znalosti věcí z okolí, událostí, gest, drobných bezvýznamných dějů, jako je pozorování bezstarostně se poflakující omladiny – na obrazech zpřítomněných barevnou plností nebo jednoduchou konturou. V obrazech obou autorek je na první pohled patrná neobvyklá a hravá malebnost – radostný obraz úžasného barevného světa.

Dana i Kateřina jsou zkrátka okouzleny čistě estetickým potenciálem svého blízkého okolí a věří, že mají v tomto prostředí své pevné místo.

Michal Pěchouček