Veronika Vlková:Napůl neviditelný, napůl hnědý

1/7 — 31/7/2010
35-vlkovaA5.pdf

ARMAGEDON PODLE VERONIKY

Symbolika melodramatu Napůl neviditelný, napůl hnědý ve světle biblických apokalyptických autorů:

…………..

Myslíš, že až bude konec světa, tak vybuchnou všechny sopky? 

Tak bys to chtěla?
Mohlo by to být hezký. Sopky vypadají jako ohňostroje.. A jak bys to chtěl ty?
Nějak hezky.
Třeba jako nějaká barevná světla, která zpívají a zahalí do sebe celou planetu?

 To nevím, to nejde říct, když se to nikdy nestalo.

Ale jak by sis to přál? 

Co nejdřív.
………………..

Číslo sedm:

 melodrama je rozdělěno do sedmi kapitol- numerus perfectus. Měsíční fáze jsou rozdělené do sedmi dnů, sedm je planet, sedm barev spektra duhy a sedm tónů tónové stupnice. Řadě starověkých civilizací byla vlastní představa o sedmerém nebi, viz sedm stupňů babylónských zikkuratů. V indických mýtech se hovoří o sedmi skupinách bohů. Sedm hlav měla obávaná hydra.
 V hebrejštině má slovo sedm a naplnění stejný jazykový základ. K naplnění božího záměru stvoření došlo v sedmi dnech. 
Izajáš prorokuje, že na na konci věků bude slunce svítit sedmkrát intenzivněji.
 Sedm stupňů je k bráně do budoucího chrámu. 
Sedm bylo pečetí na knize Beránkově v Apokalypse svatého Jana 
Beránek měl sedm rohů a sedm očí.

Liška:
 V Ezechielovi /13,4/ jsou falešní proroci přirovnávání k liškám. Liščí ocas je nezbytným znakem bláznů a šašků. Ryšavost je obecně pokládaná ze jeden ze znaků ďábla.

Palma:

 Svým řeckým pojmenováním- foinix- byla spojena s mýtickým ptákem fénixem, s nímž sdílela symbolický význam- triumf nad smrtí. Palmovými ratolestmi byl vítán Kristus jako Triumfátor při vjezdu do Jeruzaléma. Palma je obecným atributem mučedníků. Ve Starém zákoně vystupuje i jako symbol pokoje. V tomto kontextu byla použitá jako součást výzdoby Šalamounova chrámu.

 Hořící keř

podoba, v jaké se starozákonní bůh zjevil Mojžíšovi 

Hvězdy

 zjevovaly od pradávna člověku boží tajemství či posleství. Hvězda byla znamením dobrého i špatného osudu či události. Znamením božího soudu jsou hvězdy v proroctví Izajášově /13,10/, Ezechielově /32,7/ a Joelově /2,10. Hvězdou jitřní nazývá sám sebe Ježíš v knize Zjevení /22,16/

 Duha 

byla chápána jako spojnice nebes a země. Duhu učinil jako znamení smlouvy mezi sebou a lidmi Hospodin. Smaragdová duha obklopovala boží trůn v knize Zjevení /4,3/. Duha jako znamení se objevuje nad hlavou anděla sestupujícího při posledním soudu z nebes /Zj 10,1/. Symbolika barev duhy. Modrá- barva vod při potopě, červená- požár při posledním soudu, zelená- barva obnoveného života. Tyto tři základní barvy poukazují i na Svatou Trojici. 

Plot

oplocená zahrada- hortus conclusus- symbol panenství Panny Marie, jedna z nejznámějších alegorií Zvěstování


 Yettiho a další podivné tvory je nutno vypátrat v soukromém bestiáři umělkyň.

Jolanta Trojak