Václav Jirásek:Zjevení 2007

27/10 — 29/11/2009
35-jirasekA5.pdf

Výběr fotografií, které v galerii 35m2 zastupují rozsáhlou sekvenci, tvoří sondu do jedné polohy současného fotografického vidění Václava Jiráska. To se již delší dobu dotýká zobrazování současných mystérií. Jiráskovo fotografické zprostředkování jevů, kde tajemství spočívá přímo ve středu zorného pole nebo na některých fotografiích naopak daleko mimo rámec zobrazovaného, dosahuje dnes už obřího rozkročení mezi zdánlivě nesouvisejícími tématy. Při hlubším zamyšlení nad jeho prací z posledních let je ale přeci jen toto rozpětí svázáno jakousi nevyslovenou příbuzností. Mezi práce, které se tak či onak dotýkají těchto jevů a které vznikají ve více či méně ohraničených cyklech, počítám například Jiráskovy fotografie, kde se objevují duše psů, duše zemřelých ostrovních automobilů, lidé žijící mimo většinový rámec našich civilizačních norem, fotografie valašských Čertů, Smrtí nebo Mikulášů, ale i soustředěné oči dělníků nebo horníků na portrétech z projektu Industria. Kořeny tohoto pohledu autora jsou svým způsobem odvozené z jeho dávných prací ještě ve skupině Bratrstvo, ovšem Jirásek dnes formálně pracuje se zcela novou vizalitou. Ta se sice možná nabízí v prvním plánu jako více realistická, ale v hloubce nechává mnohem větší prostor divákovi jak pro osobní výklad, tak pro vlastní vstup do prostoru obrazu samotného. Svým způsobem autor takový zážitek pouze nabízí nebo zprostředkovává a výklad částečně ponechává na divákovi samotném. Taková nedořečenost přidává k tajemstvím ještě další, a to tajemství autorovo, respektive jeho vlastní výklad.

V sekvenci Zjevení 2007 je středem zobrazení žena, která svou vlastní specifickou komunikací s „nezřejmým„ posouvá i pohled na předchozí Jiráskovy práce z posledního období ještě více mimo uchopitelnou realitu. Také nadrealistické podání zvětšenin z velkoformátových negativů nám dávají pocit, že se díváme na děj, který se stal někdy dávno nebo naopak v daleké budoucnosti.

Nakonec umístěním této práce, právě v této galerii, je podtržena určitá mystická triangulace spjatá s geniem loci – nedaleký ateliér autora × zobrazený ostrov × galerie.

Robert V. Novák