Pavla Gajdošíková:1147 adres

3/9 — 3/10/2010
35-gajdosikovaA5.pdf

Výtvarný projekt, kterým se umělkyně Pavla Gajdošíková prezentuje v galerii 35M2, vzniká již dlouhodobě jako spontání a volná studie konkrétního místa – privátního prostředí bytu, nacházející se v jedné nedaleké městské čtvrti. Studie mají nejčastěji podobu kreseb, malovaných a fotografických obrazů, následně temporalizovaných, popřípadě textů dokumentárního charakteru a všechny jakoby vyjadřovaly dvojí až ambivalentní vztah k předmětu. Vlny zájmu omývají vnitřní a vnější břehy osobní krajiny – místa, které jsou nová, fascinující, toužebná a zároveň probouzející její důvěru. Autorka studie rozdělila do dvou základních kategorií a použila je s rozvahou jako stavební vizuální elementy prostorové instalace – v protikladu stojících, zároveň se doplňujících, pregnantně oddělených obrazů. Oba obrazy mají charakter čistě výtvarné a pečlivě komponované osnovy.

První obraz představuje vnitřní podobu místa a zdá se být obrazem života věcí jako takových. Jsou to realistická zátiší pojatá jednoduchou a smyslnou lineární kresbou. Motivem kreseb je privátní svět, jeho prožívání a smyslové vnímání. V tomto hájemství, kde očividně vládne žena, se jako záhadné symboly zjevují domácí potřeby a doplňky, oděvy a textilie, dekorativní předměty, květiny, podlahové krytiny, zrcadla nebo obrazy obrazů. Tento obraz vnitřní podoby studovaného předmětu je výsledkem pozorování věcí nalezených v jejich přirozených polohách, na místech, kde je náhodně a bezděčně někdo nechal ležet, a dal by se označit jako fixní a neměnný, zároveň intimní a bez příkras.

Na druhé straně tohoto obrazu se odvíjí časosběrný fotografický záznam akce probíhající během několika dní. Motivem je utopická a vratká architektura se znaky rodinných domů, povětšinou funkcionalistických vil. Rychle se měnící racionální proces bez konce a začátku reprezentuje neuchopitelná a dynamická geometrická kompozice. Druhý obraz představuje protiklad – vnější a idealizovanou podobu místa, jakousi fasádní veřejnou masku a zdá se být osobním obrazem vztahu k vnějšímu světu, který je výsledkem úsilí, a proto musí být pečlivě vyměřován a rozvržen.

Michal Pěchouček