Ondřej Basjuk: 9,2227m2

12/1 — 5/2/2012
35-basjukA5.pdf

Mladý umělec Ondřej Basjuk vytvořil pro Galerii 35M2 instalaci sestávající z jedné loňské školní práce a druhé nově vytvořené v prostoru galerie. Název výstavy označuje rozměr zbytku plochy, ke které zůstal tvůrce po značné redukci prostoru lhostejný a nechal ji nevyužitou. Tato plocha je přístupná a určená příchozím divákům.

Autor této instalace si už stačil vydobýt pozoruhodnou pozici malíře posedlého organizováním prostoru, nejen toho galerijního. Pracovna Ondřeje Basjuka totiž spíše než malířský ateliér připomíná modelářskou dílnu uprostřed sezóny. Návštěvník dílny tu může okamžitě zavětřit blízké echo historie avantgardního umění a aktivní důvěru v modernistické praktiky. Ondřej sám budí dojem pozitivně naladěného diplomata, rozhodnutého neopouštět svět umění a romanticky lpět na kvalitách neopakovatelnosti tradičního média malby. Zároveň tohoto autora fascinují netradiční malířské materiály, ready mades, porušování instalačních konvencí, dekonstrukce, malba jako objekt, objekt jako malba, iluzornost zobrazování, koláž a asambláž nebo recyklace vlastní tvorby. Neobvyklé tvary jeho obrazových formátů vznikají lapidárními geometrickými posuny v ploše i prostoru nebo použitím existujícího nalezeného odpadu, jehož tvar je určující. Malířské formáty ignoruje pomocí dioramatických výřezů nebo použitím hlaviček hřebíků jako podkladu k malbě. Často tímto způsobem zobrazený motiv zdánlivě izoluje od skutečného formátu a záměrně fetišizuje jako objekt, který komunikuje s širším okolním prostorem.

Typická je pro Basjuka práce s takzvanými vizuálními složeninami – skládáním a přiřazováním věcí k sobě. Jeho dvojice nikdy netvoří třetí věc, ale pouze naznačují vzájemný fundamentální vztah. Zpochybňuje se tím neexistence izolovaných věcí. Touto strategií se naopak potvrzuje podstata věcí a jevů jako momentek dějů nebo informačních průsečíků. Vzhledem ke skutečnosti, že Ondřej dokončuje studium u Vladimíra Kokolji, nejsou tyto sklony vůbec překvapivé. Stejně jako Kokolja hledá a vidí věci v pohybu a pohyb ve věcech. Výtvarné gesto ani u jednoho z nich nikdy není měřítkem své vlastní ucelenosti (…možná se v Ondřejově případě dočkáme i zajímavého videa nebo filmu).

Michal Pěchouček