NIKL

25/11/2016 — 1/1/2017

je nenápadný úhyb od ideologického k nevyslovitelnému je nenápadný úhyb od nevšímaného ke spekulujícímu
je nenápadný úhyb od spektakulárního k soustředěnému je nenápadný úhyb od každodenního k auratickému
je nenápadný úhyb od významotvorného k nezodpovězenému
je nenápadný úhyb od analytického k syntetickému
je nenápadný úhyb od nestálého k jednotícímu
je nenápadný úhyb od evokativního k asociativnímu je nenápadný úhyb od přesvědčujícího k podvratnému je nenápadný úhyb od podřízeného k nezávislému je nenápadný úhyb od prázdného k redukovanému
je nenápadný úhyb od šokujícího k podivnému
je nenápadný úhyb od manifestujícího k tázavému
je nenápadný úhyb od lineárního k cyklickému
je nenápadný úhyb od faktografického k domnělému
je nenápadný úhyb od poetického k esejistickému
je nenápadný úhyb od lidského k předmětnému
je nenápadný úhyb od gestického ke kumulovanému
je nenápadný úhyb od roztříštěného k vycizelovanému
je nenápadný úhyb od autentického k originálnímu
je nenápadný úhyb od impulzivního k průzkumnickému je nenápadný úhyb od plovoucího k nehybnému
je nenápadný úhyb od iluzivního ke transparentnímu
je nenápadný úhyb od nadějného k čekajícímu
je nenápadný úhyb od věcného k hmotnému
je nenápadný úhyb od myslitelného k představitelnému
je nenápadný úhyb od vnímaného k ohledávánému
je nenápadný úhyb od snového k intuitivnímu
je nenápadný úhyb od iracionálního k nevysvětlenému

kurátor František Fekete

více Richarda Nikla