Kateřina Fojtíková, Richard Wiesner: Spectroom

30/5 — 24/6/2008
35-fojtikova-wiesnerA5.pdf

Jedná se o prostorovou instalaci vytvořenou pro galerii 35m2. Galerie je rozdělena do dvou částí, na výstavní a sociální prostor, přičemž výstavní část galerie zůstává divákovi skryta. Promítá se do ní pomocí zvukového přenosu, který je prázdným echem divákovi přítomnodti. Klíč pro dořešení nastíněné situace se nachází v kombinaci všech součástí projektu – zvuku, obrazu i prostorového řešení. Dotýká se komunikace a vzájemného vztahu mezi vytvořeným dílem, galerií a jejím návštěvníkem.

Kateřina Fojtíková, Richard Wiesner