Jana Vojnárová: …tankujem super

9/8 — 4/9/2007
vojnarova-A5

Malby Jany Vojnárové jsou  smyslová figurální vyobrazení s  ikonografickými prvky. Figury na jejích obrazech vždy reprezentují někoho obyčejně současného nebo někoho z jejího blízkého okolí. Začínala s aranžovanými portréty rodinných příbuzných, postavami spolužáků stojících na školních chodbách a nesoucí si předměty, „které nosí vždycky u sebe“ nebo s obrazy oslovených přátel, které nechala jakoby unavené usnout na nepohodlných sofa. V těchto a dalších sériích budovala s malířskými prostředky jakousi iluzi  přítomného okamžiku a spoléhala se proto na fotografickou předlohu. Zároveň je z jejích živých  a  výtvarně hýčkaných obrazů jasné (cit pro barvu a kontrast), že její dobrá síla je především v čisté expresi.

Pro Galerii 35 vybrala Jana zatím poslední trojici větších pláten s portréty lidí, které osobně  nezná. Našla si jejich fotografie na internetu. Tyto postavy totiž reprezentují specifický hudební žánr – syrovou rytmiku – tedy něco, co je samo o sobě esencí té nejbezprostřednější exprese a zdrojem silných emocí. Motiv mladých rapperů, jako dvojice, která se  vystavuje na odiv, je přesný a má k“ryzí“ expresi velmi blízko. Výrazný je postoj osob a jejich zevnějšek, který vnímáme stejně jako divadelní kostým nebo jako masku. Expresivní je  především jejich gestikulace. Střed obrazů je proto v rukou, které symbolizují vzdor, mužské bratrstvo, tvůrčí potenciál a připravenost zabývat se vlastním životem. Mimika těchto postav může reprezentovat jak nonverbální konverzační kódy tak i prostou a romantickou možnost vyjádřit sebe sama jako vitální individuum s oprávněnou důvěrou ve své vlastní schopnosti.

Michal Pěchouček