Iveta Plná: V mém srdci je smutek, v mých žilách jenom červené víno

22/10 — 18/11/2008
35-plnaA5.pdf

Tématem obrazů malířky Ivety Plné je estetika temnoty a práce se smyslovými kódy strachu. V jejích pečlivě aranžovaných vyobrazeních vždy „ visí život na vlásku“ a divák je v jejích pochmurných obrazech konfrontován s nadrealitou klasického literárního žánru – hororem. Obrazy propojuje motiv děsivé situace, do které lze dobrovolně vstoupit, a spojnicí je rovněž blíže neurčený pocit strachu z něčeho, co se vymyká lidské vůli. Cykly obrazů a jejich náměty jsou inspirovány zejména klasickým předfilmovým obdobím hororového žánru a odkazují spíše k romantické literatuře než k němému filmu. To je zjevné z volby formátu i z ilustrativního charakteru Ivetiny malby.

Soubor obrazů vybraný pro galerii 35m2 je složen ze dvou částí, které jsou volně inspirovány studijním pobytem autorky ve Španělsku. První část tvoří čtyři zátiší s ledabyle pohozenými předměty (kytara, vzorované šaty, vějíř s hřebíky a trojnožka s rozbitou číší).Zátiší spojuje jemná symbolika ženských a mužských prvků, atmosféra ohrožení i erotické vášně. Druhý cyklus menších obrazů, kde převažuje hnědočerná nebo hnědočervená barva, zobrazuje opuštěný interiér a jeho opotřebované vybavení. Tento zobrazený prostor odříkání, smutku i strachu je ohrožen něčím, co přichází zevnitř i zvenčí. Všudypřítomné zlověstné stíny – tmaví bratři světla, poukazují na nevědomou stránku života. Obraz s hodinami a zatnutou sekerou nám připomínají jeho pomíjivost.

Michal Pěchouček