Ivars Gravlejs, Alice Nikitinová: Šunkový nářez

11/10 — 6/11/2007
nikitinova-gravlejs-A5.pdf

Ivars Gravlejs pochází z Lotyšska a je absolventem Pražské FAMU, Alice Nikitinová pochází z Ukrajiny a je absolventkou AVU. V minulém roce založily tajnou avantgardní skupinu „Perverse corpse“. V roce 2003 se společně Gravlejs a Nikitinová podílely na projektu „Všem“ pro festival Art-Kljazma v Moskvě. V roce 2007 spolupracovali na rezidenčním pobytu v „Chantier public“ v Lyonu .

Ivars Gravlejs představuje sérii fotografií lotyšských masných výrobků „Forevers“. Ve své práci se řídí formálními principy. Používá „sterilní“, minimalistickou estetiku a řídí se Becherovou metodou „banální“, „katalogové“ fotografie, hraničící až s reklamní produkcí. Fotografie ukazuje věci tak, jak jsou, zbavené hlubšího obsahu. Jeho práce nic nesděluje, pouze registruje salám. Autor je fascinován formální jednotvárností vybraných objektů. Rozmanitost nalezneme jedině v kompozici a úhlu, pod kterým je každý výrobek natočen vůči objektivu.

Alice Nikitinová používá banálních motivů, jenž jsou masovou kulturou tolikrát přepracovány, že již ztrácejí jakýkoliv význam. Spojuje dětskou fascinaci hororem s naučnou estetikou anatomického atlasu, nihilismus s naivismem.

Vystavená díla obou autorů vznikly ve stejné době nezávisle na sobě, ale oba se do jisté míry dotýkají problematiky života a smrti. Karel Steigerwald, český dramatik, scenárista a novinář uvádí: „Lidé se nebojí cigaret. Ty vraždí tiše. Alkohol je přítel člověka – zabil už statisíce. Podobně zhoubný je bůček, salám, sádlo. Na to vše lidé umírají.“

Teoretici Aleš Mečíř a Hana Ondráčková se k projektu „Šunkový nářez“ vyjádřily: „Obnažené orgány jsou destrukcí tvaru prázdnoty a jsou naplňované kondenzovaností, jež ztratila kontury sebe sama… jsou absolutní nulou.“

Informace o jiných projektech autorů:

Alice Nikitinová – http://hs36.org/alice
Ivars Gravlejs – http://www.ivarsgravlejs.com
Perverse corpse – http://www.youtube.com/user/razvratnyjetrupy