Hynek Vacek:Dutá země

5/8 — 29/8/2010
35-vacekA5.pdf

Ohniskem nejnovějšího projektu Hynka Vacka (1981) je kontroverzní teorie o duté zemi. Pro galerijní prostor vytvořil site specific instalaci, zavěšený model duté zemské polokoule do které promítá záznam z družicových snímků. V druhé místnosti Vacek na videu prezentuje chronologický záznam
o dokumentech, osobnostech a expedicích zabývající se touto problematikou. Závěrečné, odlehčené pásmo snímků je pak autorovou odpovědí na hypotézu o existenci duté země. Součástí instalace je i publikace, která doposud jako jediná na toto téma vyšla v češtině.

Věřit či nevěřit, že naše Země je dutá, je na každém z nás. Faktem však zůstává, že starodávné mýty a legendy nitro země (Aghartha, s hlavním městem Shambhala) popisují do neuvěřitelných podrobností. „Obklopuje ji prstenec velehor, jehož vrcholy jsou trvale pokryty mlhou. Uvnitř za horskou hrází se nacházejí města a pagody se zlatými střechami, kolem nichž se rozprostírají háje a jezírka. Samotným středem říše je královský palác, vystavěný z drahokamů vyzařující intenzivní světlo. Obyvatelstvo tvoří komunita zasvěcenců, ovládajících vyspělou vědu a techniku. Původně tedy byla také Shambhala jakýmsi pozemským rájem, místem klidu a míru, zlověstný punc jí nasadila až nacistická ideologie.“ Argumentů není málo, a tak není divu, že i dnes má tato teorie mnoho příznivců.

Co pro tebe bylo podnětem zabývat se teorií duté země?
Podnětem k tématu byl zájem o různé druhy náboženství a typy různých vír, ať už oficiálního charakteru nebo moderních druhů jako jsou mormoni, jehovisté nebo vesmírní lidé. V těchto „sektách“ se vždy uplatňuje manipulace a mystifikace osob na základě psychologických postupů a přínosu nových smyšlených informací o božstvech a jejich vztahu ke světu. Pseudovědecká teorie duté země žádná božstva nemá. Vysvětluje nevysvětlitelné a navíc se dá teoreticky ověřit návštěvou polárních oblastí. Dutá země není ani náboženství ani věda ani sci-fi. Dutá země je universální odpověď na záhady. Dutá země je romantická naděje, která prostupuje kulturami celého světa po staletí.
Hynek Vacek (1981) studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově (užitá malba), navázal studiem na Střední průmyslové škole sklářské v Novém Boru (výtvarné zpracování skla), pokračoval ve studiu na Vyšší odborné škole sklářské v Novém Boru (zpracování skla). Studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze zahájil v roce 2005 v ateliéru Prostorové tvorby, od roku 2008 pokračuje v ateliéru Supermédia pod vedením Federica Díaze. Dosavadním leitmotivem prací Hynka Vacka je hravá transformace světelných zdrojů a práce s optikou, které však neopomíjejí hlubší ideový obsah. K jeho školským pracím, které zaujaly originalitou a myšlenkovým nábojem patří namátkou Intimní vztah s Bohem, interaktivní instalace ukřižovaného Ježíše, v které se deformovaně zrcadlí divákův obraz. Pro klauzurní zadání na téma Reinterpretace díla Franka Maliny vytvořil Meditativní obraz. Efektním způsobem v něm transformoval výherní automat, zabalený do folie, ve světelný objekt. U Obrazu I., II., podobným způsobem využil jiný světelný zdroj. V tomto případě televizní obraz, který se lámal na hranách skleněných tabulí, konkávně řazených k obrazovce.

Barbora Klímová