Genietta Varsi / Pumping Roots

10.6. 2022 – 14.7.2022, vernisáž 9.6.2022 18h

Pro práci peruánské umělkyně, Geniettu Varsi, je signifikantním prvkem tělo a jeho zákonité i nezákonité možnosti. Jeho hranice postupně ohmatává, reflektuje či demonstruje (nejčastěji) za pomoci svého těla nebo těl jiných. Zasazuje tělo do různých situací – ať již z holistického pohledu, jako určitý objekt sám o sobě, který funguje jako stroj, aniž bychom ho museli neustále kontrolovat, nebo jako masa hmoty, která různě vylučuje, obnovuje jeho funkce. Genietta Varsi je autorkou, která skrze bezprostřední zkušenost spojuje archetypální principy nelineárních procesů.
V její tvorbě můžeme objevovat polohu, která je nám dobře známá z avantgardního stylu 20. století, dadaismu – onu nahodilost, materialismus, ready-mades či fascinace podivností. Zároveň zde můžeme nacházet i prvky performativního umění 70. let, které se šířily latinsko-americkým kontinentem, specificky ženským proudem.
Kurátorka: Tea Záchová