Genietta Varsi / Pumping Roots

07. 06. 2022 – 30. 07. 2022, vernisáž 06. 06. 2022 18h

Pro práci peruánské umělkyně, Genietti Varsi, je signifikantním prvkem tělo a jeho zákonité i nezákonité možnosti. Jeho hranice postupně ohmatává, reflektuje či demonstruje (nejčastěji) za pomoci svého těla nebo těl jiných. Zasazuje tělo do různých situací – ať již z holistického pohledu, jako určitý objekt sám o sobě, který funguje jako stroj, aniž bychom ho museli neustále kontrolovat, nebo jako masa hmoty, která různě vylučuje, obnovuje jeho funkce. Genietta Varsi je autorkou, která skrze bezprostřední zkušenost spojuje archetypální principy nelineárních procesů. 

V její tvorbě můžeme objevovat polohu, která je nám dobře známá z avantgardního stylu 20. století, dadaismu – onu nahodilost, materialismus, ready-mades či fascinace podivností. Zároveň zde můžeme nacházet i prvky performativního umění 70. let, které se šířily latinsko-americkým kontinentem, specificky ženským proudem.  

Tělo je neskutečný organismus plných procesů, jevů, změn, výměn za krátký čas. Jeho primární funkce, jako dech, bití srdce či proudění krve nevnímáme. Bereme tuto činnost jako samozřejmou. Začneme si jí všímat až tehdy, pokud nám tělo začne chřadnout, pokud máme měsíční cyklus, pokud se řízneme, pokud…Tehdy si uvědomíme jeho prazvláštní činnost, kterou nekontrolujeme, a které pracuje za nás. Občas nám však tělo vypne. Dává nám totiž impulsy, rady z přetížení, které dost často přehlížíme. Je to také někdy způsobené tím, že se nedíváme dovnitř, do sebe. Do nejcennější pra-schránky, která nás láskyplně vede.  

Západní medicína bere vše odděleně – vnímá tělo jako objekt, který má různé dutiny, průtoky, tep, vypuzuje, zadržuje a konzumuje. Mysl vnímá jako rozumovou místnost a o duši se raději nemluví. Ve východní medicíně máme zase opak – vše se určitým způsobem prolíná, na sebe navazuje, odkazuje, vnímá se trojjedinost těla jako celek. Máš problém s vypadáváním vlasů? Méně se stresuj a zpomal svůj životní rytmus. Máš problém se zablokovanou páteří? Více se pohybuj, cvič a přestaň si na své záda tolik nakládat. A tak všímavost je nezbytným nástrojem, jak se do sebe opět probudit. 

Série grafických tisků technikou risografie, tak není pouze o představě těla jako naplněné nádoby, ale jako dlouhodobé pozorování a pochopení s daleko hlubšími konotacemi za přesah západní a východní medicíny. Jde o vytvoření určitého vztahu mezi sebou samým, tak jako učitel a žák. Autorčiny kresby tak nejsou jenom demonstrace těla a jeho zajímavých až morfologických procesů, ale hlavně jeho uvědomování a všímavosti k celku.  

Our body is a temple that we must listen to.

Our body is a treasure that we must take care of. 

Air is energy that flows back and forth. Air is vital energy that nobody can live without. It is a source, not only of our health. Thanks to air in combination with nature, we can regenerate our bodies and preserve our lives. We may feel like a mushroom, like a lichen that needs fresh air, otherwise it perishes. Their bodies are a barometer of the freshness of the air around them. Without clean air neither we nor they can breathe. Our bodies are also barometers of our own reactions. 

Breathe in, breathe out. Become conscious of your breathing. Breathe in, breath out. Breathing exists between all living entities, and despite being invisible it forms relationships everywhere. 

Air is everywhere and in everything. Air is for everyone. Air is free of charge. 

Air is a commodity that can’t be sold. Air has no race, no gender, no limitations. Life cannot exist without air. Every living cell is dependent upon it. We draw air into our lungs, and through them we infuse our bloodstream with air. Some people have respiratory problems, and as a consequence they are very fragile. Inhale and exhale. Air is an invisible but important commodity. 

Breathe in, breathe out. Silently. Slowly. Can you feel the air entering your body? 

We have the same chemical bodies, through which air flows, but we also use chemical cosmetic preparations, food and more. We know that air may be full of radioactive substances and pollution that we can’t see. We can only feel it as a consequence of the relationship of air entering the body. 

Breathe in, breathe out. Concentrate on it. Deeply. Breathe in, breathe out. 

Kurátorka: Tea Záchová

Fotografie: Peter Kolárčik