Dragana Živanovič: Narcis

22/1 — 22/2/2009
35-zivanovicA5.pdf

Pózující kulturista je alegorickou postavou nebo symbolickou figurou, která reprezentuje věcný a aktivní postoj ke kráse a k jeho ideálu. Pózování a expresivní gestikulace jsou pro tento druh sportu typické. Zaťaté paže a sevřené pěsti mohou vyjadřovat sílu nebo připravenost k boji, ale také demonstraci vzdoru i tvůrčí potence. Postoj svalnaté figury je vždy vědomý. A to jak ve vztahu k divákovi, tak k tomu, co je na takzvaném pozadí obrazu. Kulturista je jakýmsi nevyzpytatelným průvodcem uvádějícím nás do obrazů, které už známe, ale máme se s nimi znovu konfrontovat. Formy z repertoáru umění, z kterého se zde čerpá, nás uvádějí do mírně kunsthistorického příběhu, který není prvoplánově otravný nebo zbytečně komplikovaný a neproniknutelný. Autorka se spoléhá hlavně na bezprostřední vizuální účinky, jako je emotivnost barevných ploch. Největší důraz je kladen na oživující nemalířský prostředek – reliéf. Ten je tu důležitým středem, formálním akcentem a téměř samotným tématem obrazů. Měkká plasticita našepsovaného a vypolstrovaného plátna vytváří důležitý dojem přítomnosti organické formy. Použití reliéfu není samoúčelné. Divák je vybízen k dotýkání se živých obrazů a zároveň se paradoxně gestickým tahem štětce zdůrazňuje plošnost a nereálnost zobrazovaného. Obrazy vyvolávají ryzí, malířský, expresivní účinek a přitom se autorka spoléhá na fotografické předlohy.

Michal Pěchouček