Anežka Hošková:Egyptian Reggae

4/2 — 7/3/2010
35-hoskovaA5.pdf

Anežka Hošková je poctivá umělkyně s talentem věci kouzelně zkomplikovat. Tuto výstavu jsme museli po dohodě o rok odložit, protože by se za ní nemohla dostatečně postavit. Její obrazy totiž  vznikají kvůli náročné technice velmi pomalu, pracuje na několika cyklech najednou a poslední dobou ve spolupráci s jinými umělci, které důvěrně zná. Tentokrát si do galerie 35 přizvala dva hosty. Vytvořili společně celek, který je příznačně pojmenován Egyptian Reggae. Název odkazuje ke konkrétní kultuře a poodkrývá podstatný rys práce Anežky H. Nejdůležitějším prvkem, se kterým nyní autorka pracuje, je hieroglyf – volně odvozený od toho egyptského. Sledujeme-li její tvorbu zpětně, lze najít jakousi charakteristickou smyčku v jejích kresbách a obrazech prakticky od počátku. Smyčka jako znak životní síly, nekonečná linie klíčící a odkvétající vegetace. Na jejích kresbách, které volně přecházejí  v malbu a naopak, se objevuje mnoho podobných obsesivních motivů a jejich neustálým opakováním a přemísťováním vznikají jejich  variace nebo ornamentální figurace. Ta se v těchto jejích posledních obrazech rozpadá na drobné části, někdy neúplné, ale dokonale propletené komponenty, které mohou připomínat znaky nebo  posvátné písmo, jakým jsou hieroglyfy. Jakoby se  od diváka  vyžadovalo pozorné čtení, protože je mu předkládán široký arzenál symbolů a znaků nejen z egyptského zásvětí nebo mytologie. Oblíbeným emblémem autorky je astrální symbolika v podobě vševědoucího Božího oka, obelisky a pyramida jako místo styku nebe se zemí, gestikulace lidských rukou, amulety z kostěných náhrdelníků, zlatá barva apod. Anežka často a inovativně pracuje s narativy, jakými jsou například svaté obrázky, magické pomůcky nebo karty. Jak by se mohlo povrchně zdát, estetické sdělení není tím nejdůležitějším. Obrazy a kresby Anežky Hoškové, které mohou působit jako dokonalý cover hudebního nosiče jsou originální záznamy na pokraji automatické kresby. Obsahují  hlubší rovinu magie nebo rituální praxe, ale mohou mít čistě praktický účel.

Michal Pěchouček