Alice Hilmarová: Borderline

16/7 — 16/8/2009
35-hilmarovaA5.pdf

Galerie 35m2 představuje tvorbu Alice Hilmarové, respektive dílo, které autorka vytvořila in situm. Hlavním námětem je slepota, nejhrůznější sen vizuálního umělce. Ve svých dílech zobrazuje dva pohledy na problematiku nevidomosti, a to jak z pozice zrakem obdařeného, tak z pohledu člověka slepého. Podnětem jí byla čerstvá zkušenost z práce s nevidomými.

Výstavu Borderline tvoří objekty, které asociují atributy slepoty. Labyrint vyrytý do zdi snad nejpopisněji představuje cestu nevidomého člověka. Kvazi závěs z polystyrenových kuliček zase evokuje Braillovo písmo, které je zde však vnímáno ryze esteticky, pomocí zraku. Naopak obraz vytvořený na zdi galerie, rovněž z polystyrenových kuliček, osobitě zpracovává hranici mezi myšlenkou a realizací zcela bez vizuální korekce. Alice Hilmarová v něm co nejvěrohodněji odráží svou vnitřní představu, ztvárněnou prostřednictvím ostatních smyslů, především hmatu, po celodenním působení v galerii s klapkami na očích.

Výtvarné umění je často všeobecně vnímáno jako ryze vizuální. Předobrazem konečnému zrakovému efektu je však myšlenka, jakási rozbuška výsledného díla. A to se často od původní představy liší. Výstava Borderline tento předěl mezi myšlenkou a realizací osobitě zaznamenává.

Bára Klímová

kurátor: Bára Klímová, Jolanta Trojak