Adéla Svobodová: 4 = 5

7/12/2007 — 8/1/2008
svobodova-A5.pdf

Většina vět a otázek, které byly napsány o filozofických věcech není nepravdivá, nýbrž nesmyslná. Nemůžeme proto vůbec takové otázky zodpovědět, nýbrž jen prokázat jejich nesmyslnost. Většina otázek a vět filosofů spočívá v tom, že nerozumíme naší jazykové logice.

Ludwig Wittgenstein

Věta může být pravdivá i nepravdivá. Může nám sdělovat nový smysl a být obrazem tajemství, které ale není prostým nedostatkem poznání. „Nelogická rovnice“, kterou si Adéla zvolila jako název výstavy je takovým tajemným obrazem skutečnosti. Název obsahuje skrytý význam a zjevnou čistotu a strohost čísel. Samotná výstava je paradoxně velmi smyslová. Jsou to záznamy kouzel se záměrnou absencí logického vysvětlení. Triky jsou sesbírané v autorčině blízkém okolí. Zajímaly jí zvláště takové, které jsou charakteristické svoji jednoduchostí.

Ty, které se mohou snadno realizovat v běžném domácím prostředí a pak následně nonspektakulárně prezentovat v galerijním prostoru.“Zajímala mě intimita kouzel, které se nesnaží diváka ohromit.“, říká autorka.

Nemá cenu ani smysl, aby divák jednotlivé triky rozkrýval. Trik zde není myšlen jako nástroj, který lze použít v logice, abychom někoho přelstili. Kouzlo je tu nahlíženo jako tajemná skutečnost – malý zázrak – vyžadující naší bytostnou otevřenost a schopnost přijmout nepochopitelné takové jaké je.

Michal Pěchouček