P. Babák, P. Bosák, R. Jansa, J. Kovanda, J. Nálevka, R. Peško, J. Skála, J. Šerých: 12 bodů

22/9 — 23/10/2011
35-svobodovaA5.pdf

Ve výstavě nazvané “12 bodů” jsem se pokusila vystihnout moment, který mě zajímá, moment, kde se potkává konceptuální uvažování v umění s konceptuálním uvažováním v grafickém designu. Sama se často na hranici mezi grafickým designem a volným uměním pohybuji a hledám způsob, jak uchopit oba obory společně. Přemýšlím nad tím, jestli se i v grafickém designu dají najít jednotlivé směry uvažování, tak, jak je tomu v současném umění.

Výstava v galerii 35m2 ukazuje vedle sebe umělce s designéry, zároveň ale všichni vystavení umělci (snad kromě Tomáše Vaňka) mají s grafickým designem přímou osobní zkušenost. Vystaveny jsou zde vedle sebe obrazy Jana Šerých, jejichž předlohy vznikaly v grafickém programu, společně s radikálním konceptem Radima Peška pro katalog Dominika Langa, který seřadil reprodukce Dominikových instalací podle obsahu množství černé barvy. Přebal pro katalog k výstavě Akce Slovo pohyb prostor je z předtištěných kartonů, nalezených v tiskárně. Písmo Petra Bosáka je zašifrované mezi zvukovým záznamem jednotlivých liter a jejich křivek, orientace plakátu Roberta Jansy je nejasná… Každý z vystavených projektů v sobě nese příběh, bez kterého je těžké projekt sám rozšifrovat.

Grafický design je ve výstavě vystaven jako artefakt, přesně tak, jak bych nikdy nechtěla vystavovat grafický design, určený pouze k pohledu grafických designérů. V 35m2 jde ale hlavně o náznak společného uvažování a vzájemného vlivu jednotlivých scén, kde se v prostoru galerie ta grafická přizpůsobuje výtvarné.

Adéla Svobodová