Petra Hudcová:Poté bylo příště

7/9 — 28/9/2018

Tlející nehybnost věcí sedících v podřepu
Uspořádání slunečních paprsků
pracovně opřených o něco
oslepují kinetickou lhostejností

V ústřední roli vratká pozice
…a zase nebyla tam kde jsme chtěli
tedy na svém místě
možná se zapomněla vedle něčeho
nebo je aspoň něčím maskovaná
vlídným stínem solidního kousku fyzična

Předmětnost nerozpustíš
ani na hladině spirituálního brouzdaliště
časově se to nikdy neprolíná
tedy vlastně jen zřídka
jen v provozních mezerách
kdy vane s hrdostí sobě vlastní mimořádný průvan

Na malém jevišti zapadlém do řídké tmy
se naše city tolik neodhalí
proměňují se v předměty
sami sebe přesvědčujeme
že jsou výhradně geometrické

Zase ty rekvizity a konstrukce
už se to přece všechno mělo někam odnést
Nic nepoztrácet

kurátor Michal Pěchouček

Poté bylo příště na Blokmagazine

více Petry Hudcové