Petr Philippov:Světlá Hmota

11/1 — 11/2/2018

В составе вселенной преобладает тёмная материя, но мы не можем её наблюдать.
Ve vesmíru převládá temná, našim očím neviditelná hmota.

То что мы видим в течениe всей жизни, можно назвать как “Светлая материя” она составляет около 0.4 % содержания вселенной и содержит в себе все образы прошлого, настоящего и будущего.
To, co jsme schopni zachytit během celého života, můžeme nazvat „světlou hmotou“. Tvoří přibližně 0,4% celého vesmíru a obsahuje všechna zobrazení minulého, současného i budoucího.

Для возможности исследования содержания мы берём частный случай существования светлой материи в виде натюрморта из белых тряпок на гимнастическом мяче выявляющего её суть и многообразие.
Abychom mohli prozkoumat obsah světlé hmoty, použijeme okamžik jejího záblesku, který vytváří zátiší z bílých útržků látky na míči a objevuje její podstatu a různorodost.

Складки материи больше чем складки.
Záhyby materiálu nejsou pouhými záhyby.

Падающий на них свет выявляет структуры. Эти структуры трудно уловимы потому что текучи.Они зависят от ракурса. От света-тени. Фрагменты вычленяются и из них создаются предметы материальной культуры. Как абстракции так и например формы локомотивов, самолётов, автомобили или логотипы. В них зарождается футуризм.
Dopadající světlo odhaluje těžko zachytitelné a měnící se struktury závislé na perspektivní zkratce, na světle a stínu. Fragmenty se vyčleňují a tvoří předměty materiální kultury. Nejen abstrakci, ale i tvary lokomotiv, letadel, automobilů nebo logotypů. Z nich se rodí futurismus.

text Petr Filimon

kurátor Michal Pěchouček
překlad do češtiny Marie Ušelová