New Aliens: Agency

12/7 – 23/8/2019

vernisáž 11/7/2019 18h

v rámci vernisáže zahraje dj ktva

16/7/2019 19h – komentovaná prohlídka se zakladately agentury Jakubem Ra, Moninou a kurátorem Františkem Fekete

New Aliens jsou hybridním kolektivem těl a myšlenek. Fungující v několika vzájemně se prolínajících módech, jako komerční modelingová agentura, performativní kolektiv a aktivistická skupina, utváří New Aliens hybnou sílu na poli průniků umění, módy a aktivismu. Stěžejními koncepty pro New Aliens je diverzifikace krásy, důraz na tělesnost jako umělecké médium a aktivizace LGBTQIA+ idejí. Výstava New Aliens: Agency si klade za cíl představit široké a multižánrové rozpětí tvořivých výstupů kolektivu a jednotlivých členů.

newaliensagency.com
@newaliensagency_

fb event