Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen: Ya-Mae

27/4 — 25/5/2018

Martinku Bobrikovou a Oscara de Carmena jsem poznala před třemi lety a od té doby jejich tvorbu aktivně sleduji. Své projekty vytváří v Asii, Rusku, nebo jinde po Evropě – pracují a žijí v Norsku, v Oslu.

Jejich umělecká praxe se může zdát matoucí, metamorfóza instalací, zvuků, či živých eventů je podtržená aktivností tvůrčí energie. Nelze je však snadno zařadit do škatulky. A právě ona nezařaditelnost dává umělecké dvojici významný punc jedinečnosti a lidské svobody, který se projevuje nejen v umělecké tvorbě, ale hlavně v přístupu k nomádskému způsobu života. Oni totiž to, co tvoří i žijí. Ovšem ne mnoho umělců souzní právě v takovéto symbióze. Jejich životní postoje reflektují výstižně a kriticky nálady ve společnosti, politice či ekonomii.

Název specifické instalace YA-MAE pro Galerii 35m2 vychází z korejského jazyka. Překlad značí o povrchovou práci, která není dobře provedena. Přesný význam slova je záplata, chyba, maskování, záděra, výplň či prasklina. Výstavu je třeba nahlížet z obecnější roviny a postupně se zaměřovat na zvnitřnělé detaily instalace, jež je metaforou slova ya-mae v souvislosti s povrchní situací v politice globálně nazíraná.

Pět samostatných „fotozvukových rámečků“ představují pět událostí v politice v Evropské Unii, USA a v oblasti Asie a Tichomoří, které způsobily důsledky pro hospodářskou stabilitu globální makroekonomiky. Fotografie umístěné v daných objektech reflektují současnou technickou situaci v prostoru galerie 35 m2, tedy určité místně specifické chyby. Mohlo by se zdát, že jde o institucionální kritiku off formátů, ale zvuk a text nás odkazuje k tomu, že daný záznam je veden v mnohem širším kontextu, než by se mohlo zdát. Situace se sice odehrává na pražském Žižkově, kde je mnohých záplat vidno hned několik, ale způsob exhibice reaguje na současné tendence v globální makroekonomice. Čistě konceptuální implementace se tak stává parabolou výstavního prostoru k velkému světu, kde se stírají problémy nejen jedince, ale také celého společenstva.

kurátorka Tereza Záchová

více Martinky Bobrikove & Oscara de Carmen