Julia Gryboś & Barbora Zentková – Soya Stream

1/6 – 28/6 2019

vernisáž 31/5 2019

Výstava Soya Stream v galerii 35 m2 je pokračováním projektu, který byl na jaře prezentován v galerii Horizont v Budapešti (HU), s názvem Diagnosis of the Curved Spine. Tak jako v maďarské výstavě, i zde se autorky zajímají o neviditelnou ruku trhu. Brněnské umělecké duo Julia Gryboś a Barbora Zentková pracuje společně již od vysokoškolských studií. Obě autorky absolvovaly magisterské studium na Fakultě výtvarných umění (FaVU) v Brně, kde také pokračují v doktorském studiu. V roce 2016 získaly Cenu Oskára Čepana pro mladé umělce na Slovensku. 

Současná výstava odkazující na předchozí sérii objektů – paravánů, volně navazuje na tvarosloví těchto mobiliářů, ocitajících se na pomezí užitého předmětu a uměleckého artefaktu. I v této realizaci zastává historický kontext a geneze daného kusu nábytku ústřední postavení. Paravány, původem z Asie, dříve plnily významnou politickou roli. Čím dekorativnější a honosnější paraván byl, tím vyšší společenské postavení a status vlastníka manifestoval. 

Orientální charakter instalace Soya Stream, stejně jako předchozí projekt, čerpá z estetiky chinoiserie. Pojmu, který mimo jiné souvisí s importem východoasijských uměleckých předmětů do Evropy od poloviny 17. století. Následná krize evropského uměleckého řemesla, způsobena nadbytkem dováženého zboží z těchto zemí, se z dnešní perspektivy konzumní společnosti jeví jako nezadržitelný, neustále cyklící se proces. Ten se mimo jiné zrcadlí i v materiálu, vykupovaných textiliích ze zkrachovaných prodejen, kterými jsou dřevěné konstrukce potaženy. Na tržní dynamiku a její mechanizmy ostatně odkazuje i deformující se multiplikovaný čínský symbol prosperity a finančního zisku. Za zdánlivě malebnou prostorovou situací lze tedy tušit pomalu ploužící se a neustále gradující atmosféru krachu, krize a nejistoty. 

kurátorka Tereza Záchová

více Julie Gryboś & Barbory Zentkové

foto: Oskar Helcel